ساخت مجتمع تجاري – اداري آريو واقع در تهران، فاز 4 شهرك قدس، در زميني به مساحت 6011 متر مربع با حدود 58897 مترمربع زير بناي كل كه ساخت آن از سال 1384 آغاز و در سال 1393 به پایان رسیده است.

برج آریو