ساخت مجتمع تجاري – اداري شفق واقع در تهران، فاز 7 شهرك قدس، در زميني بمساحت 3,266 متر مربع با حدود 35.000 متر مربع زيربناي كل كه ساخت آن از اواخر سال 1381 شروع گردیده است.

مجتمع شفق